Monday, September 18, 2017

Sunday's open/23 fished Stepfield

1. Steve Palmer..peg 43..96 lb
2. Pat Cooper..peg 15..90 lb 8oz
3. Ross Bibbey..peg 8..74 lb
3. Gavin Bridge..peg 19..74 lb
5. Joe Fowler..peg 47..63 lb 8oz
6. Jeff Church..peg 13..60 lb 8oz
7. Kim Hollick..peg 57..57 lb 8oz
8. Gary Bell..peg 51..50lb
9. G Kendall..peg 4..45 lb
10. Alan Lee..peg 2..44 lb 8oz
11. Tony Martin..peg 27..44 lb
12. Andrew Deering..peg 21..36 lb 8oz
12. Clive Nada..peg 53,,36 lb 8oz
12. D Shaw..peg 25..36 lb 8oz

Sunday, September 10, 2017

Sunday open/29 fished Pathfield

1. Alan Lee..Bills Tackle..peg 10..72 lb 8oz
2. Gavin Bridge..Browning Wickford..peg 1..67 lb 8oz
3. B Mansfield..peg 7..62 lb 8oz
4. Tony Martin..peg 33..52 lb
5. Pat Cooper..Dynamite Baits..peg 35..48 lb 8oz
6. Craig Truslove..peg 6..47 lb 8oz
7. Joe Fowler..peg 29..45 lb
8. K Turner..peg 17..44 lb
9. T Pritlove..peg 14..43 lb 8oz
10. Cliff Adams..peg 15..42 lb 8oz
11. Paul Rounce..peg 11..40 lb 8oz
12. D Holdsworth..peg 22..38 lb 8oz
13. Gary Bell..Lakelands..peg 16..35 lb
14. A Greenwood..peg 26..30 lb 8oz
15. Steve Crawford..peg 20..30 lb
Saturday, September 09, 2017

Thursday/10 Pathfield

1. Jeff Church...peg 2...129 lb
2. Ross Bibbey..peg 9..111 lb 8oz
3. Simon Levy..peg 6..108 lb 8 oz
4. Gavin Bridge..peg 23..90 lb
5. Gary Bell..peg 15..61 lb
6. Dave Smith..peg 33.,60 lb