Thursday, November 30, 2017

Thursday 12. Fished Pathfield

1. Ross Harold..peg 35..116 lb
2. Darren Hutchinson..peg 32..88 lb 8oz
3. Ross Bibbey..peg 15..64 lb
4. Gary Cooper..peg 3..52 lb
5. Clive Nada..peg 33..38 lb
6. Lloyd Mahoney..peg 17..32 lb 8oz

0 Comments:

Post a Comment

<< Home