Sunday, June 19, 2016

Sunday 21 fished Pathfield

1. Pat Cooper..Dynamite Baits..peg 6..156 lb
2. J Heaps..peg 29..152 lb 8 oz
3. Mark Brown..Browning Wickford..peg 35..150 lb 8oz
4. D Holdsworth..peg 26..119 lb
5. M Pollard..peg 12..109 lb
6. T Fensome..peg 9..90 lb 8oz
7. D Henegan..peg 33..79 lb
8. Neil Hargreaves.peg 23..72 lb
9. Kurt Chopping..Carier AC..peg 21..67 lb
10. Del Truslove..peg 5..58 lb
11. Christ Kelly..peg 18..54 lb
12. Richard Heath..peg 16..50 lb
13. M Goodman..peg 2..49 lb
14. Steve Palmer..Tendring Tanglers..peg 13 42 lb 8oz
15. Mick Bodymede..peg 10..39 lb
16. Steve Durrant..peg 15..38 lb

0 Comments:

Post a Comment

<< Home