Thursday, February 04, 2016

Thursday 25 fished Pathfield

1. Tony Watling..peg 33..72 lb
2. Frank Thomas..Browning Wickford..peg 21..67 lb
3. Gavin Bridge..Browning Wickford..peg 15..63 lb 8oz
4. Gary Ford..Ockendon..peg 3..peg 3..60 lb
5. M Leake..peg 5..54 lb
6. Alan Lee..Bills Tackle..peg 8c..53 lb 8oz..
6. Steve Clarke..Maver..peg 9..53 lb 8oz
8. Cliff Adams..Browning Wickford..peg 30..51 lb
9. Jim Trew..Maver/Colemans B&T/Matchpack..peg 12..48 lb
10. G Cousins..peg 10..42 lb 8oz
11. T Leyton..peg 13..40 lb
12. Clive Nada..Browning Wickford..peg 18..37 lb
13. Billy Hughes..Baitech..peg 25..35 lb
14. Jeff Foreman..Maver/ColemansB&T/Matchpack..peg 19..32 lb
15. Paul Bird..EPA Sonubait..peg 2..30 lb
15. P Soiski..peg 6..30 lb
17. Kurt Chopping..Carier AC..peg 35..28 lb
17. Gary Cooper..Maver/Colemans B&T/Matchpackk..peg 36..28 lb
19. Mick Herbert..peg 32..24 lb 8oz
20. Andy Leathers..peg 27..26 lb
21. B Woolcot..peg 34..20 lb

0 Comments:

Post a Comment

<< Home