Tuesday, July 05, 2011

Tuesday costcutter/28 fished/Wood 1. Gary Hopper ....peg 28 ....198lb


 2. Andrew Farley..peg 29.....154lb


 3. Jeff Church........peg 2.......153lb


 4. Alex Ray............peg 30.....142lb 8oz


 5. Barrie Hickford.peg 11......136lb8oz


 6. Simon Edwards.peg 20.....131lb


 7. David Bugg........peg 27.......129lb 8oz


 8. Peter Binks.......peg 7..........129lb


 9. Phil Peseira.......peg 17........112lb


 10. Tony Lee...........peg 9..........99lb


 11. Jim Dodkins......peg 16........94lb


 12. Tom Blundon....peg 36........87lb


 13. Mark Davies ....peg 40........78lb


 14. Gavin Bridge....peg 19.........76lb


 15. John Shepherd.peg 13........75lb


 16. Rav Pisanna..peg 32..65lb 8oz..best silver net..65lb 8oz


 17. Tony Day..........peg 23.......65lb


 18. Mick Blinkhorn.peg 5..........62lb


 19. Mark Fuller......peg 10........59lb


 20. Les Hills............peg 1..........57lb

0 Comments:

Post a Comment

<< Home